HOME  >  Branches of JSIA

Organization of JSIA Hokkaido Tohoku Shin-Etsu Hokuriku Kyoto Tokyo Chu-Shikoku Tokai Osaka Kyushu

Japan Scientific Instruments Association
3-8-5,Nihonbashi-Honcho,Chuo-ku,Tokyo,103-0023 JAPAN
TEL 03-3661-5131   FAX 03-3668-0324
URL http://www.sia-japan.com

Composition Groups

Hokkaido Scientific Instrument Association
TEL 011-747-2811 FAX 011-747-2934
URL http://www.sia-japan.com/hokkaido/
Tohoku Scientific Instrument Association
TEL 022-221-7501 FAX 022-223-9094
URL http://www.sia-japan.com/tohoku/
Tokyo Scientific Instrument Association
TEL 03-3661-5131 FAX 03-3668-0324
URL http://www.sia-tokyo.gr.jp/
Shin-Etsu Scientific Instrument Association
TEL 0263-25-3111 FAX 0263-26-8111
URL http://www.sia-japan.com/shinetsu/
Tokai Scientific Instrument Association
TEL 052-961-8311  FAX 052-961-5684
URL http://www.sia-tokai.gr.jp/
Hokuriku Scientific Instrument Association
TEL 076-269-1880 FAX 076-269-2522
URL http://www.sia-japan.com/hokuriku/
Kyoto Scientific Instrument Association
TEL 075-254-8511  FAX 075-254-8512
URL http://www.sia-kyoto.gr.jp/
Osaka Scientific Instrument Association
TEL 06-6364-7113   FAX 06-6364-7759
URL http://www.sia-osaka.gr.jp/
Chu-Shikoku Scientific Instrument Association
TEL 082-228-2285 FAX 082-223-0809
URL http://www.sia-japan.com/chuusikoku/
Kyushu Scientific Instrument Association
TEL 092-651-9561 FAX 092-651-7280
URL http://www.sia-japan.com/kyushu/