HOME  >  Board of Directors
Re-election on Jun, 22, 2018
Post Name Association
President Hideto Yazawa Tokyo
Vice-President Takuji Iuchi
Juichi Saito
Hiroaki Takagi
Yoichi Morita
Tatsuro Yokozawa
Masayuki Sato
Toshifumi Kotachi
Shigeru Kato
Shigeru Katsuki
Norikazu Sato
Toshikazu Hasegawa
Osaka
Kyoto
Tokai
Kyushu
Hokkaido
Tohoku
Chu-Shikoku
Sin Etsu
Hokuriku
Tokyo
Tokyo
Finance Director Masatoshi Shibata
Kazumitsu Irie
Tokyo
Tokyo
Executive Director Yoshiyasu Umegaki  
Director Yuji Fudaba
Taneo Shimada
Motohiro Morisawa
Koichiro Itoh
Osaka
Osaka
Kyoto
Tokai
Auditor Taro Masuda
Yunosuke Shichi
Katsuhiko Shimodaira
Tokyo
Tokyo
Tokyo